شناسه شرکت فراسو سامانه پاسارگاد در Nic.ir

  پرینت

شناسه شرکت فراسو سامانه پاسارگاد در سامانه  Nic.ir برابر fa482-irnic می باشد.

این شناسه در فرآینده های تمدید و انتقال دامنه های IR قابل استفاده می باشد.


0 بیرون از 1 این مقاله برای کاربران مفید بود.

مقالات مرتبط