مشکلی هنگام نمایش نظرات بوجود آمده است.

شناسه شرکت فراسو سامانه پاسارگاد در Nic.ir

پورتال پشتیبانی  »  آموزش  »  Viewing Article

  پرینت

شناسه شرکت فراسو سامانه پاسارگاد در سامانه  Nic.ir برابر fa482-irnic می باشد.

این شناسه در فرآینده های تمدید و انتقال دامنه های IR قابل استفاده می باشد.


اشتراک از طریق
Thank you for your feedback on this article.

مقالات مرتبط

© فراسو سامانه پاسارگاد