پس از منقضی شدن یک دامنه چه اتفاقی برای آن روی می دهد؟

  پرینت

پس از اینکه دامنه ما منقضی می شود تا 60 روز شما برای تمدید دامنه خود فرصت دارید لذا در صورت عدم تمدید دامنه طی این 60 روز دامنه شما از مرکز ثبت حذف خواهد شد.


1 بیرون از 1 این مقاله برای کاربران مفید بود.

مقالات مرتبط