مشکلی هنگام نمایش نظرات بوجود آمده است.

دستورهای مفید Yum

پورتال پشتیبانی  »  آموزش  »  Viewing Article

  پرینت

1. برای نصب یک بسته yum  بر روی سرور می توانید از دستور  Yum  install استفاده کنید.

yum install nano

2. برای حذف یک بسته yum از روی سرور می توانید از دستور yum remove استفاده کنید.

yum remove nano

3. برای بروزرسانی یک بسته yum بر روی سرور می توانید از دستور yum update استفاده کنید.

yum update nano

4. برای جستجو یک بسته yum می توانید از دستور yum search استفاده کنید که کلیه بسته هایی که اسم جستجو شده در آن موجود باشد نمایش داده خواهد شد

yum search nano

5. برای مشاهده اطلاعات یک بسته yum می توانید از دستور yum info استفاده نمایید.

yum info nano

6. برای خالی کردن کش yum سرور می توانید از دستور yum clean استفاده کنید

yum clean all

7. برای مشاهده تاریخچه استفاد از دستور yum می توانید از دستور yum history استفاده نمایید که کلیه سوابق موجود را نمایش می دهد.

yum history


اشتراک از طریق
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟  

مقالات مرتبط

© فراسو سامانه پاسارگاد