آموزش قفل گشایی و تمدید دامنه های IR

  پرینت

دامنه های IR که از تاریخ انقضا آن ها بیش از 30 روز گذشته باشد در وضعیت "قفل شده" قرار می گیرند و مالک دامنه می تواند با پرداخت 40000 ریال به عنوان جریمه قفل گشایی ، 30 روز پس از تاریخ قفل شدن دامنه نسبت به تمدید و قفل گشایی آن اقدام کند.

1. ابتدا طبق مقاله "آموزش افزایش اعتبار مالی" مبلغ 40000 ریال بابت جریمه قفل گشایی به اضافه هزینه تمدید دامنه (یک ساله یا پنج ساله) خود را به عنوان اعتبار مالی به حساب کاربری خود افزایش دهید.

2. سپس با مطالعه مقاله "تغییر رابط نماینده دامنه های IR" رابط نماینده دامنه خود را بر روی شرکت فراسو سامانه پاسارگاد قرار دهید.

3. با ارسال یک تیکت پشتیبانی به واحد دامنه های IR با اعلام واریز شدن هزینه قفل گشایی و تمدید به همراه نام دامنه درخواست خود را مبنی بر قفل گشایی و تمدید دامنه اعلام کنید.


1 بیرون از 1 این مقاله برای کاربران مفید بود.